Местно самоуправление (Съдебна практика с коментар)


Русчев, Иван (2001) Местно самоуправление (Съдебна практика с коментар) София: НСОРБ, 2001, 80 с.


 
  Студия
 
 Издадено
  22332
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/