Общинските концесии-актуални аспекти.


Русчев, Иван (2001) Общинските концесии-актуални аспекти. София: НСОРБ, 2001, 64 с.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22330
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/