Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Велико Търново: Астарта, 2003, 231 с. ISBN 954-8324-12-1


Минчева, Иванка (2003) Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия. Велико Търново: Астарта, 2003, 231 с. ISBN 954-8324-12-1 Астарта. В.Търново


 Ръководството съдържа групи задачи върху основните теми на училищния курс по геометрия. Повечето от задачите са решени, за някои от задачите има упътвания. Ръководството би било полезно за студенти, подготвящи се за учители по математика в средното училище, както и за учители и ученици с повишен интерес към математиката.
  Учебник / Учебно помагало
 училищен курс по геометрия, ръководство


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2233
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/