"Социалнопсихологически статус и тенденции на развитие на националната идентичност в условията на обществен преход", "Библиотека Диоген. Психологични перспективи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.2007, с.109-124.ISBN 978-954-775-693-9


Чавдарова, Велислава (2007) "Социалнопсихологически статус и тенденции на развитие на националната идентичност в условията на обществен преход", "Библиотека Диоген. Психологични перспективи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.2007, с.109-124.ISBN 978-954-775-693-9 "Библиотека Диоген. Психологични перспективи", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т.2007, с.109-124.ISBN 978-954-775-693-9, COBISS.BG-ID 1230187236


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22328
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/