Обезпеченията в материалното и процесуалното право. Коментар.


Русчев, Иван (2018) Обезпеченията в материалното и процесуалното право. Коментар. София: ИК Труд и право, 2018 г., 944 с., ISBN: 978-954-608-255-8 - самостоятелни глави: гл.I (с.24-36), гл.VI (с.122-138), гл.VII (с. 139-162), гл.VIII (с. 163-199), гл.XIV, раздел I (с.272-308), гл.XV (с.313-329), гл.XVI (с.330-354).


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  22327
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/