Отговорността за евикция.


Русчев, Иван (1995) Отговорността за евикция. София: Регули, 1995, 240 с. ISBN 9548858010


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22326
 Иван Русчев

3. Торманов, Захари. Прекратяване на договора. София: Сиби, 2013, с. 294, ISBN 978-954-730-828-2. Цитиранията са на с. 240 и с. 291

2. Марков, Методи. Даване вместо изпълнение. София: Сиби, 2012, с. 291, ISBN 978-954-730-770-4. Цитиранията са на с. 253 и с. 289

1. Антонова, Анета. Събирателно дружество - София: СИБИ, 2004, с. 268 ISBN 954-730232-9. Цитиранията са на с. 32, 112

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/