"Ценностите и ценностните ориентации във фокуса на съвременните теоретични и приложни социално-психологически изследвания" ,"Библиотека Диоген. Психология 2008", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Търново, 2009 г., с.112-146, ISBN 978-954-685-2.


Чавдарова, Велислава (2009) "Ценностите и ценностните ориентации във фокуса на съвременните теоретични и приложни социално-психологически изследвания" ,"Библиотека Диоген. Психология 2008", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Търново, 2009 г., с.112-146, ISBN 978-954-685-2. "Библиотека Диоген. Психология 2008", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Търново, 2009 г., с.112-146, ISBN 978-954-685-2, COBISS.BG-ID 1230187236


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22324
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/