Договорът за концесия


Русчев, Иван (1999) Договорът за концесия София: Софи-Р, 1999, 608 с., ISBN 954-638-084-9


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22323
 Иван Русчев

3. Недев, Делян. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ.-Собственост и право“, 2015, №11, с.5-19, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028. Цитиранията са на с.5

2. Токушев, Виктор. Дружества със специална инвестиционна цел. София: Сиби, 2012, с. 278, ISBN 078-954730-790-2. цитиранията са на с. 224 и с. 270

1. Стефанов, Георги. Основи на гражданското право. Велико Търново.: Абагар, 2007, с. 415 ISBN 978-954-427-751-2. Цитиранията са на с. 196

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/