"Ценностни нагласи при социални промени", списание "Психологически изследвания",2008г., кн.2, Академично изд."Проф. Марин Дринов"С.2008, с.87-99, ISSN 1311- 4700.


Чавдарова, Велислава (2008) "Ценностни нагласи при социални промени", списание "Психологически изследвания",2008г., кн.2, Академично изд."Проф. Марин Дринов"С.2008, с.87-99, ISSN 1311- 4700. списание "Психологически изследвания",2008г., кн.2, Академично изд."Проф. Марин Дринов"С.2008, с.87-99, ISSN 1311- 4700, COBISS.BG-ID 1182655460


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22320
 Велислава Чавдарова

2. Kaune Katharina "Cultural distance and cultural fit as a predictors of cultural adaptation "с.76-81, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURAL INTEGRATION AND IMMIGRATION IN MODERN SOCIETY: INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE.ODESSA I. I. MECHNICOV NATIONAL UNIVERSITY INSTITUTE OF INNOVATIVE AND POSTGRADUATE EDUCATION, SOUTH-RUSSIAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY; PASSAU UNIVERSITY, GERMANY", изд. ОНУ"И.Мечников" Odessa 2010, С.78, ISBN 978-966-413-229-6

1. Смокова, Л. "Характеристики на ценностните ориентации в условията на социална промяна. - социално–психологическо изследване в Украйна", с.22-27, Сп. "Образование", 2009, бр.№6, София, с.25, ISSN: 0861-475Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/