Петрова, В. Формиране на представи за добро и зло чрез художествената литература


Петрова, Веселинка (1987) Петрова, В. Формиране на представи за добро и зло чрез художествената литература София: - Предучилищно възпитание, № 2, 1987, с. 26 – 27).


 В статията се анализират резултатите от психолого-педагогическо изследване за формиране на нравствените представи за добро и зло чрез подбрани произведения от художествената литература за деца. Уточнява се своеобразието на детското литературно възприятие и се определят някои основни методически изисквания към работата с художествени произведения, за да се подпомогне процесът на осмисляне на нравствените характеристики на героите и се увеличи въздействието им върху личностното формиране в предучи
  Статия
 Представа за добро и зло, художествена литература
 Издадено
  2232
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/