"Психологически особености на националната идентичност на български и украински студенти", сп. "Психологически изследвания" 2005г., кн.3,, Академично издателство „Проф.Марин Дринов“, С.2005, с.217-235, ISSN 1311-4700


Чавдарова, Велислава (2005) "Психологически особености на националната идентичност на български и украински студенти", сп. "Психологически изследвания" 2005г., кн.3,, Академично издателство „Проф.Марин Дринов“, С.2005, с.217-235, ISSN 1311-4700 Списание. "Психологически изследвания" 2005г., кн.3, Академично издателство „Проф.Марин Дринов“, С.2005, с.217-235, ISSN 1311-4700, COBISS.BG-ID 1169651684


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22319
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/