Георгиев, Лъчезар. Книги, студии и поредици по военна психология 1936-1946 г. // И з д а т е л, 2018 (кн. 3-4), с. 89-93. ISSN 1310-4624


Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Книги, студии и поредици по военна психология 1936-1946 г. // И з д а т е л, 2018 (кн. 3-4), с. 89-93. ISSN 1310-4624 научно списание за книгата "ИЗДАТЕЛ", № 2/кн. 3-4/, с. 89-93. ISSN 1310-4624


 Научна статия по въпроси на книгоиздателския процес, издаването на научни книги, поредици и трудове на учени и писатели в периода 1938-1946 г. Разглеждат се военно-психологически произведения, изследвания и книги по военна етика, психологически основи на войната, военното възпитание, военната физиология и пр. Цитирани са оригинални документи от Държавен военно-исторически архив.
  Статия
 книги, автори, писатели, книгоиздателски процес, издания, поредици,
 Издадено
  22317
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/