Съвременна история на модерния свят. 2 част.


Узунов, Филип (1999) Съвременна история на модерния свят. 2 част. Велико Търново: Абагар, 1999, 160 стр. ISBN 954-427-382-4, COBISS.BG-ID 1035048932


 Конфликтната същност на съвременната политика, детерминирана от себичната и егоистична индивидуална и групова човешка природа, представя тази вековечна социална дейност в качеството й на необходимо зло, а не на благо. Либералният утилитаризъм на Запада, претендиращ за универсалност, и униформираният номенклатурен колективизъм на Изтока, характерен със своята бруталност, бюрократизъм и привидно могъщество, са виновни в почти еднаква степен следвоенният свят да е свят на силата,а не на принципа. Христоматийното правило, че една сила може да бъде победенаот друга сила, а не от принципи, е основната теоретична гледна точка на предаганата книга, която ако не с изчерпателност, може да впечатли читателя (надяваме се) със своята непредубеденост обективност.
  Монография
 студена война, политика, либерализъм,локални конфликти


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  22313
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/