Съвременна история на модерния свят. 1 част.


Узунов, Филип (1996) Съвременна история на модерния свят. 1 част. Велико Търново: Абагар, 1996, 304 стр. ISBN 954-427-149-Х , COBISS.BG-ID 1035048932


 Книгата анализира държавно-политическото и стопанското развитие на западноевропейските държави, САЩ, Индия, Япония и Китай в периода от 1919 до средата на 40-те години на 20 ти век, който представя в пълна мяра някои от основните черти на съвременния свят - тоталитарните феномени, геополитическата многополярност, възхода и очертаващия се упадък на Великите сили, както и подялбата на света след края на Втората световна война. Христоматийното правило, че една сила може да бъде победена от друга сила, а не от принципи, е основната теоретична гледна точка на предлаганата книга, която, ако не с изчерпателност, може да впечатли читателя със своята непредубедена обективност.
  Монография
 Втора световна война, тоталитаризъм, технологична мощ, политика


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  22312
 Филип Узунов

2. Белегов, Бойко.Русия 1917-1939 : Соц.-икон. и полит. аспекти.В. Търново : Витал, 2001, стр.208, ISBN: 954-8259-55-9, цит. на стр. 207, COBISS.BG-ID 1037211108

1. Белегов, Б. Сталиновата стратегия в началото на Втората световна война. В: сп. Епохи", V, 1 (1998). В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", стр. 63-76, ISSN:1310-2141, цит. на стр.75, COBISS.BG-ID 1154284516

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/