Източният поход на Вермахта 1941.Стратегичесо планиране и военни операции.


Узунов, Филип (1999) Източният поход на Вермахта 1941.Стратегичесо планиране и военни операции. В.Търново: Фабер, 1999 , 295 стр. ISBN 954-9541-30-4


 
  Монография
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  22309
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/