Третият Райх в обкръжение 1944-1945. Стратегия, планиране, операции.


Узунов, Филип (2001) Третият Райх в обкръжение 1944-1945. Стратегия, планиране, операции. Велико Търново: Фабер, 2001, 239 стр.ISBN 954-775-020-8, COBISS.BG-ID 1041300964


 
  Монография
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  22308
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/