Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборни нормативни актове. Съставител и автор на бележките гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров. С.: Сиела, 2017


Петров, Венцислав (2017) Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборни нормативни актове. Съставител и автор на бележките гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров. С.: Сиела, 2017


 
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  22305
 Венцислав Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/