Цена на иска по дела за обявяване на нищожност на завещание. - в: Сборник от Национална конференция „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“. София, издателство: УНСС, 2017


Петров, Венцислав (2017) Цена на иска по дела за обявяване на нищожност на завещание. - в: Сборник от Национална конференция „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“. София, издателство: УНСС, 2017


 
  Статия
 
 Издадено
  22303
 Венцислав Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/