Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане


Йоргова, Милена (2005) Кадрови потенциал на системата за социално подпомагане Социална работа с деца и семейства, София: ГорексПрес, 2005, с.116-127. ISBN 954-616-145-4 (COBISS.BG-ID 1043239652)


 
  Статия
 социално подпомагане, социална работа, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  22298
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/