Хабилитационен труд на тема: „Азбучна молитва" - полиптих( Началото, Преходът, Силата, Полета), класически витраж - Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Георгиев, Борис (2003) Хабилитационен труд на тема: „Азбучна молитва" - полиптих( Началото, Преходът, Силата, Полета), класически витраж - Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново


 Хабилитационният труд „Азбучна молитва“ се състои от четири самостоятелни декоративни пана, обединени от обща тема и начина на разполагане в архитектурната среда. Четирите витринни плоскости, с уникален панорамен изглед, както и вече съществуващото монументално мозаично пано на първо ниво налагат модулно композиционно решение, обусловено от интериорно-екстериорната зависимост. Основната идея за непреходността на духовните ценности е тематично развита в четири витринни пана, чрез образната четливост на символи, кодове и знаци. Като носители на естетически и емоционален заряд, те са подбрани и съобразени с възможността за огледално възприемане и присъстват, за да бъдат „разчетени“.
  Изложба
 Изобразително изкуство, Класически витраж, Архитектурно-художествен синтез
 
  22292
 Борис Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/