Аспекти на бюджетирането в търговските банки


Радуканов, Сергей (2008) Аспекти на бюджетирането в търговските банки Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти: Юбилейна международна научнопрактическа конференция - Свищов, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси": Сборник с доклади (Т.2), АИ "Ценов", 2008, стр. 418-423. ISBN:978-954-23-0400-5


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22291
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/