Особености на бюджетирането в търговските банки


Радуканов, Сергей (2009) Особености на бюджетирането в търговските банки Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения: Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г.,АИ "Ценов", 2009, стр. 335-338. ISBN:978-954-23-0442-5


 Изясняват се основни показатели, въз основа на които се разкрива банков клон, по примера на конкретна търговска банка.
  Доклад
 бюджетиране, планиране, банков клон


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22287
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/