Тенденции в развитието на административните разходи на банките у нас


Радуканов, Сергей (2015) Тенденции в развитието на административните разходи на банките у нас Предизвикателствата пред банковия мениджмънт: Научна сесия: Сборник с доклади - Свищов, 2015 г. ,стр. 40-44; АИ Ценов; ISBN:978-954-23-1094-5


 Осъществява се анализ на административно-управленските разходи на макроикономическо ниво (банкова система) и микроикономическо равнище (конкретни банки).
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22286
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/