Тенденции в развитието на коефициента разходи/приходи на банките у нас


Радуканов, Сергей (2013) Тенденции в развитието на коефициента разходи/приходи на банките у нас Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 25-26.10.2013 г. (T.1), Програмен комитет: проф. д-р Величко Адамов, проф. д-р Данаил Врачовски, проф. д-р Любен Кирев, проф. д-р Иван Върбанов, проф. д-р Теодора Димитрова, проф. д- р Андрей Захариев, проф. д-р Боян Илиев, проф. д-р Михаил Дочев, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Поля Ангелова, стр. 224-229;АИ Ценов. ISBN:978-954-23-0909-3 (COBISS.BG-ID 1261553380)


 Анализира се динамиката на коефициента разходи/приходи на банковата система и отделните търговски банки в България. Осъществява се факторен анализ по метода на верижните замествания.
  Доклад
 разходи, приходи, ефективност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22279
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/