Съветът на Европа и правата на човека


Калейнска, Теодора (2011) Съветът на Европа и правата на човека Велико Търново: издателство ЕИЦ, 2011, стр. 260, ISBN 978-954-9469-10-3; COBISS.BG-ID: 1258086884


 Книгата представя развитието на правата на човека и тяхната институционална защита чрез Съвета на Европа. Разгледани са институциите и органограмата на Съвета на Европа, представена е логиката на работа на ЕСПЧ, перспективата на защита на правата на човека на стария континент.
  Книга
 Съвет на Европа, права на човека, Европейски съд по правата на човека, органограма на институциите на СЕ
 Издадено
  22273
 Теодора Калейнска

1. Кашукеева-Нушева, Ваня (2015) Международни стандарти за финансиране на политическата дейност и тяхното приложение в България, София: УИ "Св.Климент Охридски", 2015, ISBN 978-954-07-4044-7, COBISS.BG-ID 1274345444; цит. на стр. 7

2. Кашукеева-Нушева, Ваня (2015) Международни стандарти за финансиране на политическата дейност и тяхното приложение в България, София: УИ "Св.Климент Охридски", 2015, ISBN 978-954-07-4044-7, COBISS.BG-ID 1274345444; цит. на стр. 94-95

3. Кашукеева-Нушева, Ваня (2015) Общочовешките ценности и демократичните стандарти в изборния процес в България. В: Религия-Ценности-Ортодоксалност: Традиционни религиозни светогледи и ценностите на ХХІ век, Международен тематичен сборник, София: ИК Пропелер, 2015, ISBN 978-954-392-342-7, COBISS.BG-ID: 1285014756; цит. на стр. 310.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/