Цветови вариации в натюрморта.Равновесие.


Йорданов, Йордан (2004) Цветови вариации в натюрморта.Равновесие. Диплом от ВАК/ присъдена титла доцент/ с номер 2267 -14.10 .04, комисия 17 протокол 8 от 16.06.2004. Научна степен 050804 Изкуствознание и изобр. Изкуство- живопис.


 ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД, съдържащ 5 стр. текст плюс 5 творби-практис основен труд и съпътстваща изложба от 13 допълнителни картини. Рецензенти- проф.Ал. Терзиев и проф.Олег Гочев. Представен пред Специализиран научен съвет по изкуства към НХА.
  Изложба
 
 Издадено
  22271
 Йордан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/