Преки производства пред Съда на Европейския съюз


Костов, Станислав (2018) Преки производства пред Съда на Европейския съюз В: Арабаджиев, А., С. Костов, А. Корнезов, Ж. Попова, Е. Танчев. Националните съдилища и правото на ЕС. Част I. С: Национален институт на правосъдието, 2018, 511 с., ISBN 978-954-9419-24-5


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  22266
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/