Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 257 стр,Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., ВТ, изд. "Фабер", 2017, 9-10 стр, ISBN: 978-619-00-0592-6; COBISS.BG-ID 1279019492 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова,


Легкоступ, Пламен (2017) Приветствие, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 257 стр,Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г., ВТ, изд. "Фабер", 2017, 9-10 стр, ISBN: 978-619-00-0592-6; COBISS.BG-ID 1279019492 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново


  Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", 257 стр,Велико Търново, 11-12 ноември 2016 г.
  Отзив
 конференция
 Издадено
  22265
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/