„Eлегично за живописта“- хабилитационен труд.Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.


Узунов, Иван (2001) „Eлегично за живописта“- хабилитационен труд.Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година. Диплом от ВАК на базата решение на Специализирания научен съвет- номер 20837- 15.08.2001 година.


 Представен пред Специализирания научен съвет по изкуства- НХА- София, съдържа текст- 5 страници, Рецензии от проф. Ал.Терзиев и проф.Андрей Даниел и художествена изложба от 5 картини основен практис по темата плюс 8 подкрепящи темата произведения.
  Изложба
 Елегично, живопис.


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22259
 Иван Узунов

1. Рецензенти- Проф.Александър Терзиев и Проф. Андрей Даниел

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/