Шазал, Ж.-П., С. Висант. Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс,


Костов, Станислав (2014) Шазал, Ж.-П., С. Висант. Прехвърлянето на собственост чрез облигационно действие в гражданския кодекс, сп. Юридически свят, № 2, 2014, 85-119


 
  Превод
 
 Издадено
  22253
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/