Как ни защитава Европейският омбудсман


Костов, Станислав (2012) Как ни защитава Европейският омбудсман В: Шикова, И. (ред.). Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 164-174, ISBN 978-954-07-3392-0


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22252
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/