Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика


Костов, Станислав (2007) Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика 1 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор и превод на съдебната практика, указатели. С: Сиби, 2007, 607 с., ISBN 978-954-730-461-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22250
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/