Договори за ЕС, Съдебна практика


Костов, Станислав (2009) Договори за ЕС, Съдебна практика 2 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2009, 923 с., ISBN 978-954-730-626-4


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22249
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/