Договори за ЕС. Съдебна практика


Костов, Станислав (2013) Договори за ЕС. Съдебна практика 3 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2013, 888 с., ISBN 978-954-730-848-0


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22248
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/