Договори за ЕС. Съдебна практика


Костов, Станислав (2017) Договори за ЕС. Съдебна практика 4 изд.: съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение, С: Сиби, 2017, 900 с., ISBN 978-619-226-037-8


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22244
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/