Обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки по реда на ЗОП. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. доклади от шеста национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София, 2016 г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2016, с. 73 - 83. ISSN 1314-6459


Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки по реда на ЗОП. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. доклади от шеста национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София, 2016 г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2016, с. 73 - 83. ISSN 1314-6459


 
  Доклад
 
 Издадено
  22243
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/