Взаимодействие между Съда на Европейските общности и националните съдилища


Костов, Станислав (2007) Взаимодействие между Съда на Европейските общности и националните съдилища В: Шикова, И. (ред.) Заедно в Европа, изд. Представителство на Европейската комисия в България, 2007, ISBN-13: 978-92-79-07684-8, 104-113.


 
  Доклад
 
 Издадено
  22242
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/