Предизвикателствата пред Съда на Европейския съюз


Костов, Станислав (2014) Предизвикателствата пред Съда на Европейския съюз В: Шикова, И., Т. Калейнска, М. Велева-Ефтимова, К. Симеонов (ред.). Европейският съюз на кръстопът. С: СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“, 2014, ISBN 978-954-8702-30-0, 70-76


 
  Доклад
 
 Издадено
  22241
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/