Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на Европейския съюз


Костов, Станислав (2014) Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на Европейския съюз сп. Юридически свят, № 1/2014, 74-93


 
  Студия
 
 Издадено
  22240
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/