Конституционният съд и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз


Костов, Станислав (2012) Конституционният съд и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз сп. Юридически свят, № 2/2012, 11-34


 
  Студия
 
 Издадено
  22237
 Станислав Костов

1. Колева, Ж. Спедиционният договор. С: Сиела, 2017, на с. 129

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/