Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс


Костов, Станислав (2008) Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс сп. Търговско право, № 5/2008, ISBN 0861-6892, 25-43


 
  Студия
 
 Издадено
  22236
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/