Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс


Костов, Станислав (2008) Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс В: Стойчева, М. (съст.), Европейски перспективи. Десет години специалност „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, С., 2008 г., ISBN 978-954-07-2762-2, с. 84-100


 
  Студия
 
 Издадено
  22235
 Станислав Костов

1. Попова, Ж. Европейският съюз след Договора от Лисабон. С.: МВнР. Дипломатически институт, 2015 на с. 660

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/