Изпълнение на незаместими задължения по реда на АПК. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. Доклади от пета национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София , 2015г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2015, с. 57 - 65. ISSN 1314-6459


Ламбева-Стефанова, Милка (2015) Изпълнение на незаместими задължения по реда на АПК. Научни трудове на Института за държавата и правото. Сб. Доклади от пета национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София , 2015г.: Българска академия на науките. Институт за държавата и правото, 2015, с. 57 - 65. ISSN 1314-6459


 
  Доклад
 
 Издадено
  22234
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/