Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Eвропейската общност. Кратко представяне


Костов, Станислав (2007) Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Eвропейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 9/2007, 43-51


 
  Статия
 
 Издадено
  22233
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/