70 години Великотърновски художници 1948 - 2018


Друмева, Красимира (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 Каталог, "Фабер", Велико Търново, с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148


 Дружеството на Великотърновските художници е създадено през 1948 година. За своите 70 години съществуване събира и представя творбите на пет поколения художници, живели и творили в старопрестолния град. Сред тях са имената на Никола Кожухаров, Васил Стоилов, Любен Зидаров, Борис Денев, Рафаел Михайлов, Янаки Манасиев, които поставят фундамента и високите художествени стандарти на културния живот в регионален и национален мащаб. В настоящия момент в дружеството членуват много творци, които компилират приемственост със съвременни форми на изразяване и творческа комуникация.
  Част от книга / Глава от книга
 каталог, Великотърновски художници, графика, живопис, скулптура, графичен дизайн
 Издадено
  22232
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/