Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на Европейската общност. Кратко представяне


Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2007, 39-43


 
  Статия
 
 Издадено
  22231
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/