Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО. Кратко представяне


Костов, Станислав (2007) Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 6/2007, 44-52


 
  Статия
 
 Издадено
  22230
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/