Производство за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност. Кратко представяне


Костов, Станислав (2007) Производство за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 5/2007, 40-49


 
  Статия
 
 Издадено
  22229
 Станислав Костов

1. Корнезов, А. Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС. С: Сиела, 2012, на с. 107

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/