Производство за преюдициални заключения. Кратко представяне


Костов, Станислав (2007) Производство за преюдициални заключения. Кратко представяне сп. Търговско и конкурентно право, № 4/2007, 33-41


 
  Статия
 
 Издадено
  22228
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/