Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност


Костов, Станислав (2006) Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност сп. Търговско право, № 5/2006, ISSN 0861-6892, 81-113


 
  Студия
 
 Издадено
  22227
 Станислав Костов

1. Семов, А. Съвременно международно правораздаване. Том II. Съдът на Европейския съюз. С: Институт по международно право, Институт по европейско право, 2011, на с. 370, 389, 390, 391, 393

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/